Project Sociaal klimaat Broekhin

Binnen schoolgemeenschap Broekhin Roermond staat de kerngedachte Leren in Verbinding de komende jaren centraal. Vanuit de sociaal constructionistische principes bouwt de school stap voor stap aan een sociaal veilig en stimulerend klimaat voor iedereen. Waardering, samenwerking en dialoog leiden tot verbinding. In een schoolklimaat waar ieder elkaar kent (in beeld heeft) en waardeert kun je optimaal floreren.

Vanuit een proces van co-creatie geeft de school samen met ouders en leerlingen betekenis aan belangrijke kernwaarden. Programma’s als de Vreedzame school (het bouwen van gemeenschap en een democratische oefenplaats), SW-PBS ( het werken aan gezamenlijke waarden en normen vanuit een positieve gedragsbegeleiding) en het programma Veerkracht en meer zelf vertrouwen ( Positieve psychologie), geven de school een duidelijke richting.

Het programma wordt stap voor stap opgebouwd. Een regiegroep zorgt voor het overzicht van dit bijzonder proces. En geeft voortdurend ruimte aan eenieder om te participeren en bij te dragen. Samen bouwen we aan een gemeenschap van waardering en verbinding. De school heeft ondertussen haar vierjarig schoolplan gebaseerd op dit project.

Schoolplan Broekhin