Co-Creatie

Het proces van in relatie zijn en blijven vraagt voortdurend aandacht. Het samen werken van allen is cruciaal voor het welslagen van duurzame verandering. Opnieuw spelen mensen binnen de verandercontext een cruciale rol. Hun manier van ‘in relatie zijn”  – samenwerking – met elkaar is bepalend voor de veranderkracht en de resultaten van de verandering.  Zij vormen samen een uniek en dynamisch sociaal construct.

Co-creatie is opnieuw een werkwoord. Kenmerkend is de openheid naar elkaar en het tijdens het samenwerken samen onderzoeken van wat werkt of nog beter kan. Omdat velen gehoord gezien en gewaardeerd worden binnen de veranderprocessen, ontstaan er tal van nieuwe, veelal ook onvoorziene oplossingen en mogelijkheden. Zeker in deze complexe snel veranderende wereld heb je de meerstemmigheid van velen nodig om situaties goed te kunnen begrijpen.

Nieuwe kennis en nieuwe aanpakken of oplossingen ontstaan door nieuwe verhalen die nieuwe antwoorden geven en weer tot nieuwe vragen leiden.

Loek Schoenmakers

Anderson & Gerhart spreken in hun werk over collaborative relationships, waarbinnen wij in relatie zijn met elkaar, samenwerken, construeren en co-creëren. Dit zorgt voor gedeelde betekenisgeving en co-creatie. Nieuwe kennis en nieuwe aanpakken of oplossingen ontstaan door nieuwe verhalen die nieuwe antwoorden geven en weer tot nieuwe vragen leiden.

Binnen deze vorm van samenwerking lijkt het alsof we expertise en kennis bij elkaar aftappen. Een nieuwsgierige, niet wetende grondhouding geeft volledige openheid aan anderen om zo nieuwe antwoorden te vinden. Opnieuw versterkt dit het onderlinge commitment.

Appreciatie
Appreciatie
Bruggen bouwen
Bruggen bouwen
Dialoog
Dialoog

 Wat kan ik voor u betekenen?