Project Schoolwide Positive Behavior Support

SW-PBS in de volksmond blijkt een effect en bewezen schoolbreed programma voor gedragsbegeleiding van leerlingen. De afgelopen jaren heb ik samen met de teams op een aantal scholen heb ik samen met de teams SW-PBS ingevoerd. Enkele scholen zochten het partnerschap met de buurt en verenigingen op. Zo ontstond voor hen een buurtbrede- aanpak.

SWPBS is gericht op het creëren van een positieve omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die de school belangrijk vindt. Vervolgens benoemt het schoolteam het gedrag dat past bij deze waarden en leert het de kinderen actief aan. Adequaat gedrag wordt hierna systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs. Vervolgens bouwt de school aan schoolbrede interventies op het gele niveau (klein probleemgedrag) en het rode niveau (groot probleemgedrag).

SW-PBS kent ook een geïntegreerde antipest aanpak.

Website SPBS