Dialoog

Anders met elkaar communiceren levert andere oplossingen op. De dialoog toepassen betekent in feite de communicatie vertragen. De dialoog vergroot de kans tot generatieve verandering.  Het bepaalt de veranderkracht binnen processen. De dialoog kan gezien worden als een vorm van actief onderzoeken op basis van respect en waardering.

Binnen de waarderende aanpak kan de dialoog gezien worden als een middel om de bruggen tussen mensen te versterken en te onderhouden. Otto Sharmer  geeft aan hoe de generatieve dialoog de kracht voor co creatie ontlokt. Deze vorm van communicatie genereert nieuwe kennis en betekenisgeving. De fundamentele zienswijze blijft dat “mensen samen processen maken” en “dat betekenisgeving tussen mensen ontstaat”.

Dialogen stimuleren de wederzijdse waardering van elke stem. Ze vergroten het eigenaarschap binnen het verander proces.

Loek Schoenmakers

Elkaar werkelijk ontmoeten, vanuit een oprechte nieuwsgierige houding naar elkaar luisteren, blijkt heel waardevol te zijn binnen duurzame veranderprocessen en levert al snel transformatie op. Dialogen stimuleren de wederzijdse waardering van elke stem. Ze vergroten het eigenaarschap binnen het verander proces.

Appreciatie
Appreciatie
Bruggen bouwen
Bruggen bouwen
Coöperatief werken
Coöperatief werken

 Wat kan ik voor u betekenen?