Project De Vreedzame school

Vanaf 2009-heden begeleid ik met veel plezier verschillende scholen bij de invoering van het programma  De Vreedzame School. Het programma pas goed bij het gedachtengoed van Appreciative Change Works: samen werken aan een hechte schoolgemeenschap waar ieder gehoord gezien en gewaardeerd wordt. Sociale competenties worden aangereikt in de les, maar het echte leren vindt plaats gedurende de gehele dag, schoolweek en schooljaren. Het is daar waar je elkaar ontmoet en van elkaar leert.

De Vreedzame School is een compleet programma voor peuterspeelzalen/basisscholen/voortgezet onderwijs voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door een lessenserie.

In het tweejarige invoeringstraject staat in de teamtrainingen het bijbehorende leerkrachtgedrag centraal. In het eerste jaar wordt de lessenserie ingevoerd en in het tweede jaar leerlingmediatie. Na de invoering is er een vervolgmodule beschikbaar: De Groepsvergadering (waarin een democratisch hart in klas en school wordt georganiseerd waar leerlingen een echte stem hebben, en mogen meepraten over zaken die hen aangaan).

Website De vreedzame school