Diensten

Coaching individueel

“Ik loop vast in mijn werk en verlies energie. Ik wil graag meer inzicht hoe ik opnieuw energie krijg in wat ik doe en waar ik naar toe wil.” “Ik wil nieuwe inzichten krijgen in mijn toekomst wat betreft leven en werk.” “Ik geef leiding aan een team, Hoe kan ik hen meer in beweging krijgen?” Samen ontdekken en bouwen op het potentieel dat al aanwezig is. Ieder mens, elk team bezit deze kracht. Je eigen bronnen als het ware aftappen om zo de gewenste toekomst te bouwen. Voor jezelf of samen met anderen. Op basis van het 4 D model: Dream, Discover, Design en Deliver wordt gewerkt aan een krachtig en bereikbaar toekomstbeeld.

Advisering op maat

Veranderwerk is mensenwerk. Vanuit partnerschap en dialoog vormen inzichten en wensen de basis voor advisering. In tegenstelling tot  een “advies van de zgn. expert”  onderzoeken we samen hoe we de gewenste toekomst kunnen realiseren. Co-creatie betekent ieders expertise waarderen en benutten. Door hier meer zicht op te krijgen, ontdekken we al snel vele nieuwe oplossingen om samen een betere toekomst te bouwen.

Coaching voor teams

“Wij willen als team samen een krachtige toekomst bouwen. Wat is ons potentieel? Waar willen we samen precies naar toe?” “We lopen iedere keer vast als team. Hoe kunnen we vanuit een geheel  ander perspectief de cirkel doorbreken en tot een nieuwe gewenste toekomst komen? Hoe brengen we die morgen in de praktijk? De teamcoaching richt zich op het ontdekken van patronen binnen de teamwerking en het co creëren van nieuwe toekomsten. Door vanuit een heel ander gezichtspunt naar de eigen gecreëerde teamwerkelijkheid te gaan kijken gaan we weg van de probleemgerichte benadering en zoeken we naar het enorme potentieel dat beschikbaar is en dat de basis vormt voor onze nieuw te bouwen gezamenlijke toekomst.

Training

Diverse trainingen worden op maat aangeboden. Samen met anderen kennis verwerven, vaardigheden oefenen en werken aan bewustwording. Kenmerken zijn:  ontdekken, uit proberen, reflecteren, en toepassen. Thema’s, zijn o.a. : Waarderend leiderschap (Appreciative Leadership), Waarderend Onderzoeken (Appreciative Inquiry), Kennismaken met Social Constructing,  Waarderend coachen, Biografisch coachen, Werken aan een veilig sociaal klimaat, preventieve pestaanpakken zoals De Vreedzame School, SWPBS, LifeSkills, KIVA, de Dialoog.

Coaching op maat

De coaching is altijd op maat en wordt na een eerste kennismaking verder concreet afgestemd. De coaching baseert zich op o.a.  NLP, Kernkwaliteiten (Ofman), Biografisch Coachen (de Waardt), Waarderend Coachen (Appreciative Inquiry), de Narratieve benadering (Chene Swart), en de achtergronden van de Positieve Psychologie.  Er kan zowel fysiek als via e-coaching gewerkt worden aan het coachingstraject.

Dialoog begeleiding

Getraind door Joop Boukes  (Stichting Mens en Dialoog) biedt ACW  dialoog begeleiding aan binnen organisaties. Zijn visie: “Mensen komen meer in verbinding met hun eigen kwaliteiten, talenten en creativiteit en kunnen zich beter verbinden met anderen. Hierdoor zijn organisaties beter in staat om tot de meest duurzame oplossingen en resultaten te komen. Organisaties worden dan slagvaardiger en beter in staat om te anticiperen op uitdagingen en problemen in plaats van slechts er op te reageren”, is uitgangspunt van de begeleiding.

Alle alle aanpakken zij gebaseerd op het sociaal constructionisme, met de volgende kernelementen:

Appreciation
Appreciation

De voortdurende focus op waardering en positiviteit maakt veel energie los tussen mensen. In mijn praktijk zie ik dat door deze keuze de werkelijkheid verandert.

Building bridges
Building bridges

Werken vanuit een waarderend perspectief zorgt ervoor dat de ander gezien en gehoord wordt. Vanuit belangstelling en oprechte nieuwsgierigheid.

Co-Creatie
Co-Creatie

Het proces van in relatie zijn en blijven vraagt voortdurend aandacht. Het samen werken van allen is cruciaal voor het welslagen van duurzame verandering.

Dialoog
Dialoog

Anders met elkaar communiceren levert andere oplossingen op. De dialoog toepassen betekent de communicatie vertragen. Het vergroot de kans tot verandering.

Ik steun KiVa, Food for Thought.