Appreciatie

Waarderend Verander Werk

Hoe werk je zodanig dat het potentieel van ieder zo goed mogelijk tot zijn recht komt? Hoe benut je de kracht in een team? Wat betekent deze waarderende aanpak voor de leidinggevende? En hoe breng je dit in praktijk? Het kiezen voor de waarderende veranderaanpak bepaalt al vanaf de start welke stappen genomen zullen worden. Of het gaat om een coaching een op een, processen in teams of binnen grote gemeenschappen. Het zijn steeds de mensen zelf die samen deze processen aangaan, en veelal vol energie en ideeën zitten. Het is enorm inspirerend.

Waarderend Veranderwerk baseert zich op het gedachtengoed van Appreciative Inquiry (AI). Het is een onderzoekende, op samenwerking, verbinding en energie gerichte manier van werken aan verandering die de laatste jaren steeds meer vaste grond onder de voeten krijgt. Deze benadering stelt je in staat met de betrokken medewerkers (en zelfs met klanten of andere externe partijen) te werken aan grotere en kleinere verandervragen op de werkvloer. AI is een verander- en vernieuwingsaanpak die gericht is op het waarderen en het versterken van de kracht en het talent van mensen in organisaties. De aanpak is zowel geschikt voor het coachen van een individu of team als voor het realiseren van een veranderingsproces zoals wijkgericht werken.

Waardeer voortdurend de mens die samen met anderen aan veranderingen werkt!  Zo bouw je duurzaam aan betere werelden en toekomsten.

Loek Schoenmakers

Appreciatie

De voortdurende focus op waardering en positiviteit maakt veel energie los tussen mensen. In mijn praktijk zie ik dat door deze fundamentele keuze de werkelijkheid drastisch verandert. Ieder mens wil gezien, gehoord en erkend worden. Elk mens heeft kennis en expertise. Er is niemand die meer of minder weet. We weten gewoon allemaal iets anders. Vanuit het besef dat iedereen nodig is voor het welslagen van veranderprocessen, wordt elke stem gehoord en gewaardeerd. Door deze meerstemmigheid, wordt ieders verhaal gehoord en maakt dat de co creatie van ideeën enorm toeneemt. Het vertrouwen in elkaar dat zo ontstaat vergroot de veranderkracht. Appreciative Inquiry – Waarderend onderzoek – vorm een enorme inspiratie bron.

Bruggen bouwen
Bruggen bouwen
Coöperatief werken
Coöperatief werken
Dialoog
Dialoog

 Wat kan ik voor u betekenen?