Bruggen bouwen

Waarderend perspectief

Werken vanuit een waarderend perspectief zorgt ervoor dat de ander gezien en gehoord wordt. Vanuit belangstelling en oprechte nieuwsgierigheid. Het gevoel hebben dat jouw idee ertoe doet, maakt dat er langzaamaan verbindingen- bruggen – tussen mensen groeien.

Het bouwen van bruggen zie ik als werkwoord;  constant onderhoud is nodig om deze bruggen op kwaliteit te houden. Bruggen staan symbolisch voor de onderlinge relaties tussen mensen. Vanuit gezonde relaties ontstaan krachtige kleine en grote, formele en informele netwerken. Het sociale construct- het netwerk van mensen – kan vergeleken worden als een spinnenweb dat  zich uitbreidt en dat zijn onderlinge draden voortdurend onderhoudt en op kracht houdt. Het gezond en op peil houden van de relaties is een voortdurende uitdaging voor allen in het veranderproces.

Wederzijds vertrouwen is de basis van krachtige veranderbouwwerken.

Loek Schoenmakers

Dynamische netwerkvelden

Vanuit verbinding worden bruggen gebouwd en ontstaan dynamische netwerkvelden. Wederzijds vertrouwen is de basis van krachtige veranderbouwwerken. Een sleutelwoord als het om duurzaamheid gaat. Gedurende het proces van waarderende interacties en gezonde relaties –ontstaat sociale ruimte – dat een podium biedt aan meerstemmigheid en participatie van allen. Het veranderproces wordt op allerlei manieren en op velen momenten door velen gevoed en onderhouden. Gergen[1] zegt in zijn werk dat  het bestaan van multiplicity en het vieren van verschillen waarschijnlijk de beste strategie zijn om samen duurzame toekomsten te creëren.

Appreciatie
Appreciatie
Co-Creatie
Co-Creatie
Dialoog
Dialoog

 Wat kan ik voor u betekenen?