Project: Ik geloof in jou!

Van 2007-2009 ontwikkelde en coördineerde ik het PROGRESS samenwerkingsprogramma tussen VVOB en het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling te Suriname (MINOV). Onderwijs ontwikkelen doe je op zijn best op basis van de gedeelde verhalen in de vorm van dromen en positieve ervaringen. Appreciative Inquiry als vertrekpunt zorgde ervoor dat 1000den mensen uit de samenleving betrokken waren bij de ontwikkeling van het boekwerk “Ik Geloof in Jou!”. Van het wordingsproces is een documentaire gemaakt. Ook Unicef Suriname was nauw betrokken bij de ontwikkeling van dit boekwerk dat vanaf 2009 dienst deed in het kader van de vernieuwing van de Pedagogische Instituten en de Nieuwe Leerkracht, de afdelingen van het Ministerie zoals Inspectie en Schoolbegeleiding.  Tevens werd een Nascholingsinstituut Cenasu opgericht. Kind of leerlinggericht onderwijs  staat centraal in dit boekwerk, aangevuld met de vele verhalen van ieder die mee werkte in alle tien districten, van Paramaribo tot diep in de binnenlanden.