Project Elke school een ZOCO- Zorg coördinatie Suriname

Vanaf 2013-heden is in samenwerking met het Ministerie van onderwijs (MINOV) en de afdeling Begeleiding – op een 2 jarige opleiding Zorg Coördinatie ontwikkeld dat met succes wordt ingevoerd binnen de Surinaamse Basisscholen. Vanuit de nieuwe kerngedachte dat er geen probleemkinderen bestaan maar wel problematische situatie die we samen construeren, is een opleiding ontwikkeld die gebaseerd is op een relationeel perspectief. In plaats van alleen op de zorg leerlingen te focussen, focust de opleiding zich op het systeem dat problemen veroorzaakt. Positief omgekeerd is het ook het systeem – het sociale construct van mensen – dat samen voor oplossingen zorgt en daar duurzaam aan werkt door het voortdurend versterken van het collectief (het team) als de individuele leerkracht.

In opdracht van VVOB Brussel, bestonden mijn werkzaamheden bestonden uit advisering, ontwikkeling curriculum en lesmateriaal (werkboeken, powerpoints handleidingen trainers, train de trainer), opzet en begeleiding intervisie en coaching; uitvoering criteria gerichte interviews en evaluaties.

Download evaluatierapport Zoco