Kiva, Food for Thought

Appreciative Change Work-s steunt KIVA

Hoe kunnen we leven in een wereld van overvloed, terwijl een groot gedeelte van de wereldbevolking dagelijks beneden de armoede grens leeft? We kunnen een verschil maken in het leven van velen. Appreciative Change Work-s geeft nieuwe kansen aan het leven van hen die zelf uit de armoede willen geraken en doet dit door het financieren van microkredieten via KIVA. KIVA droomt van een wereld waar alle mensen – zelfs in de meest verre streken op aarde – hun kracht behouden om voor zichzelf en anderen kansen te creëren.- 100% van elke dollar die Appreciative Change Work-s uitleent gaat direct naar de gevraagde leningen; KIVA neemt geen afdracht. Verder vraagt KIVA geen betaling aan diegenen die de leningen administreren. Kiva – opgericht in 2005 – is een non-profit organisatie die mensen wil verbinden via micro leningen om zo de armoede te overstijgen. Dit gebeurt via internet en een wereldwijd netwerk van micro financieringsinstituten. Kiva laat individuen over de gehele wereld al vanaf 25 $ lenen om zo de kansen te vergroten.

KIVA droomt van een wereld waar alle mensen hun kracht behouden om voor zichzelf en anderen kansen te creëren.

Loek Schoenmakers

Wat is microfinanciering?

KIVA gelooft dat een eerlijke en veilige toegang tot kapitaal voor hen voor wie deze hulp zeer noodzakelijk is, zorgt voor een beter leven van hen en hun families. Microfinanciering is een algemene term die gebruikt wordt voor financiële dienstverlening aan lage inkomens individuen of voor hen die geen toegang tot bankondersteuning hebben.

Microfinanciering heeft ook het idee dat lage-inkomens individuen zelf mogelijkheden hebben om uit de armoede te geraken, wanneer ze toegang hebben tot financiële bronnen. Studies tonen aan dat MF een rol speelt in de strijd tegen armoede, maar er is meer nodig. Het moet dus niet gezien worden als de enige tool om armoede te beëindigen. Zie voor meer informatie over micro financiering: www.cgap.org

  • 1,325,122 Kiva leners
  • $731,022,000 uitstaan in leningen
  • 66% terugbetalingsgraad
  • 300 Veld Partners
  • 450 vrijwilligers over de gehele wereld
  • 85 verschillende landen