EDUCATION AS SOCIAL CONSTRUCTION (TAOS, 2015)

beschrijft binnen vele internationale contexten hoe anders onderwijs benaderd kan worden. Opnieuw biedt het gedachtengoed van het sociaal constructionisme veel nieuwe mogelijkheden om hoopvollere en betere toekomsten te bouwen voor hen die onderwijs volgen en maken.

.