Project  pIEO- Koning Boudewijnstichting Brussel

Aanleiding voor het project Innoveren en Excelleren in Onderwijs (kortweg pIEO) was de vaststelling dat voor veel leerlingen in scholen met een grote concentratie aan leerlingen uit gezinnen met een lage sociaal-economische status een goede doorstroom naar het secundair onderwijs niet verzekerd is. Velen vallen voor het behalen van leerresultaten vooral terug op onderwijs. Ze kunnen weinig andere bronnen aanboren om aan het einde van het basisonderwijs voldoende sterk te staan opdat alle wegen in het secundair onderwijs voor hen open liggen.

Deze scholen staan dus voor grote uitdagingen: ze hebben veel anderstalige kinderen, steken veel energie in het betrekken van ouders, ze bevinden zich meestal in complexe stedelijke contexten of liggen in voormalige industriële regio’s met een sterk immigratieverhaal. De schoolteams zijn er dikwijls op zoek naar een tweede adem. Ondanks veel ondersteunende initiatieven blijkt het moeilijk voor deze scholen om voldoende leerlingen dusdanig te vormen dat ze op een goed niveau doorstromen naar het secundair onderwijs.

Het pIEO-project wilde daarin verandering brengen. In september 2012 werd pIEO opgestart door de Koning Boudewijnstichting, op vraag van de toenmalige Vlaamse minister van Onderwijs Pascal Smet. Anders dan aanvankelijk was gepland, eindigt het pIEO-traject in juni 2015. Dertien basisscholen – drie in Gent, Antwerpen en Brussel, vier in de Limburgse mijnstreek – zegden hun actieve deelname aan pIEO toe.

Gedurende drie schooljaren begeleidde ik dit traject en zochten we samen naar manieren om te komen tot een grotere leerwinst, tot betere leerprestaties en tot een hoger welbevinden van de leerlingen.

Het sociaal constructionistisch gedachtengoed was voortdurend de basis om tot een duurzamere veranderaanpak te komen waarbinnen waardering van ieder telkens centraal stond.

Download gratis het boek Windkracht 4